menu

Privatlivspolitik

Dataansvarlig


Complea A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. 
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.


Complea A/S
Bøgildsmindevej 7
9400 Nørresundby
CVR-nr.: 33153716


Kontakt

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os via info@complea.dk.

 

Beskrivelse af behandlingen af personoplysninger

I forbindelse med det daglige arbejde hos Complea A/S, vil vi løbende behandle personoplysninger fra forskellige brugere bl.a. på vores hjemmeside, sociale medier, mail, direkte fra kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Behandlingen af disse personoplysninger vil altid ske på baggrund af et samtykke fra den pågældende.  

Behandling af personoplysninger ifm. ovenstående vil som udgangspunkt være i forbindelse med at besvare henvendelser eller opfylde den aftale, som du eller den virksomhed, du er ansat i, har indgået eller ønsker at indgå med os. 

Indsamling og behandling af ikke-følsomme personoplysninger foretages altid i overensstemmelse med den til enhver tidsgældende persondatalovgivning. 
Complea A/S vil alene kun behandle de personoplysninger, som vi har et sagligt grundlag for og som er nødvendige for formålet, ligesom personoplysninger alene videregives til tredjemand, hvis der er et særskilt og sagligt grundlag herfor.

I visse og særlige tilfælde kan der henvises til interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen.


Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik.


Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores produkter og løsninger, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via mail og telefon. 

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig. 

Dette kan for eksempel ske gennem besvarelse af spørgsmål om vores ydelser eller andre relevante informationer. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige ikke-følsomme personoplysninger: navn, stilling, email, telefonnummer og virksomhedsnavn.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Der forelægger ingen konkrete regler i persondatalovgivningen om, hvornår personoplysninger skal slettes. Den dataansvarlige, i dette tilfælde Complea A/S, vurderer i den enkelte situation, hvornår persondata bør slettes. Vi sletter vores kommunikation med dig, når det står klart, om du ønsker vores ydelser eller ej. Altså slettes al persondata den dag, hvor disse ikke længere tjener et sagligt formål.

Skulle der i særlige tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, vil dette altid begrundes i, at disse oplysninger tjener et sagligt formål.


Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. 

•    Vi behandler dine oplysninger for at kunne yde dig en service i forbindelse med en kontrakt vedrørende vores produkter (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b) 
•    Vi behandler dine oplysninger ud fra en retslig forpligtelse for at overholde gældende bogføringslovgivning (databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1 litra c) 

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.
Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 


Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere, om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed. 
Dette gælder både opfordrede og uopfordrede ansøgninger. 

Når en kandidat uploader sine personoplysninger via en ansøgning eller CV på vores hjemmeside, skal de besvare, om vi må gemme deres oplysninger. 
I de tilfælde, hvor kandidaten har svaret nej, slettes ansøgningen omgående medmindre andet aftales med kandidaten.

Svarer kandidaten modsat ja, da opbevares ansøgningen og/eller CV så længe det tjener et sagligt formål dog maksimalt i 6 måneder.

HR gennemgår løbende vores jobbank, hvor kandidaterne løbende får svar. 
Hvis det vurderes, at der ikke er det rette match mellem kandidaten og stillingen, gives der et afslag og personoplysninger slettes umiddelbart herefter.
Ses der modsat et match mellem kandidaten og stillingen, indkaldes kandidaten til en samtale. Personoplysningerne gemmes så længe kandidaten er i spil til jobbet. 
Her kan der ligeledes gives særskilt information om behandlingen af medarbejderens data.  

Ansættes en kandidat, gemmes ansøgningsmateriale på medarbejderens mappe på et lukket drev, hvor kun HR har adgang.

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

 

Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.


Tredjelandeoverførsler

Vi benytter kun data behandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. 


Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne. 


De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Disse rettigheder omhandler:

•    Indsigtsret i dine personoplysninger
•    Rettelse af urigtige oplysninger om dig selv
•    Sletning af personoplysninger om dig selv
•    Begrænsning i behandlingen af dine personoplysninger
•    Mulighed for at trække dit samtykke tilbage 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via ovenstående oplysninger, så står vi klar til at hjælpe med dette.

Din henvendelse vil blive behandlet indenfor en måned fra modtagelse og du får skriftligt svar retur med resultatet eller begrundelse, hvis vi ikke kan imødekomme henvendelsen.

Skulle du efterfølgende være utilfreds med behandlingen af dine persondata kan du klage til datatilsynet. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Senest opdateret – april 2024

+45 9632 7000
mail@complea.dk
CVR-nr: 33153716 

NØRRESUNDBY

Bøgildsmindevej 7
9400 Nørresundby

FREDERIKSHAVN

Knivholtvej 2D
9900 Frederikshavn