menu

DER STILLES KRAV TIL SIKKERHED

Havneudvidelsen af Frederikshavn Havn har endelig taget form og i flere år været et stort samtaleemne i Vendsyssel. Udvidelsen har stor betydning for de godt og vel 100 private virksomheder, som opererer på havneområdet og de mere end 5.500 arbejdspladser, som holder den maritime industri i gang, med stor betydning for hele Nordjylland. I alt dækker havnen et samlet areal på 1.710.000 m2 hvoraf vandarealet udgør 540.000 m2. Frederikshavn Havn er kategoriseret som en af Danmarks mest betydningsfulde erhvervshavne, og der stilles selvsagt store krav til sikkerheden og dermed netværket. 

AFHÆNGIG AF NETVÆRKET

De fleste funktioner inden for sikkerhed er afhængige af netværk, eksempelvis kameraovervågning, adgangskontrol og porte. Med havneudvidelsen skulle derfor følge et nutidigt netværk, som giver bedre forsyningssikkerhed og stabilitet. Til den opgave faldt valget på Complea, som i forvejen hoster og drifter havnekontorets IT-løsning.

Complea har i tæt samarbejde med Frederikshavn Havn og Nordenergi forbundet hele havneområdet med en ”sort fiber”, som forbindelsen er blevet kaldt i daglig tale under projektet. Det særlige består i, at ”den sorte fiber” nu forbinder havneudvidelsen med havnekontoret og består af en linje, som kun drifter havnens udstyr og som ingen udefrakommende kan koble på. Ligeledes foretages der altid de rette sikkerhedsforanstaltninger ved installering af nyt netværk, således der er mulighed for en hurtig omkobling, hvis eksempelvis linjen graves over eller på anden måde afbrydes et sted på havnen.  Dermed kan en backup tage over, hvis det primære netværk bryder ned.  

OVERVÅGNING 24/7

Complea overvåger netværket 24/7 og modtager en alarm, hvis der er nedbrud på nogle af enhederne tilkoblet netværket. Souschef i Maritime afdeling på havnekontoret, John H. Jørgensen kommenterer:

”Complea reagerer med det samme, hvis en alarm går. Det er en god sikkerhed at have. Samtidig er det en tryghed at vide, at vi altid har den rette hjælp lige ved hånden, hvis behovet opstår.”

MERE EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Foruden at skærpe sikkerheden, spiller det nye netværk også en betydelig rolle for Johns dagligdag. Ved opsætning af kamera, skulle John førhen også sætte en antenne op, som for at virke skulle pege i retning af en anden antenne på havnen. Antennerne er ikke længere nødvendige, hvorfor indkøb, drift og vedligehold af antennerne spares væk. Derudover kan John nu sidde på sit kontor og tilgå et kamera, hvis det kobler fra, frem for at skulle køre ud og lave det på stedet i eksempelvis 30 meters højde:
 
”Arbejdsgangen er forenklet en del, når jeg kan sidde på kontoret og klare det hele. Samtidig er det også en fordel for vores havneservice, som i daglig tale kaldes Materialegården, at de nu også er koblet op på samme netværk og kan tilgå vores fælles interne drev. Det gør det meget nemmere at samarbejde.”

”Complea reagerer med det samme, hvis en alarm går. Det er en god sikkerhed at have. Samtidig er det en tryghed at vide, at vi altid har den rette hjælp lige ved hånden, hvis behovet opstår.”

John H. Jørgensen
Souschef i Maritime afdeling - Frederikshavn Havn

FREMTIDS- OG DRIFTSSIKRET

Med tiden vil flere vigtige funktioner og enheder blive koblet på netværket og kunne styres derigennem, samtidig med det er muligt at forsyne havnekontoret med nødvendige rapporter og alarmer fra eksempelvis pumpestationer, højtvandslukker mv.. Vigtigheden af et stabilt og driftssikkert netværk bliver derfor ikke mindre – tværtimod. Derfor er det glædeligt, at samarbejdet mellem Frederikshavn Havn og Complea er kommet godt fra start:

”Vi føler os i trygge hænder hos Complea og har en god kommunikation. Folk i huset er godt tilfredse med servicen og tempoet i Compleas Support, når almindelige dagligdagsudfordringer dukker op, og vi har samtidig oplevet stor ekspertise gennem hele forløbet med den nye netværksløsning,” kommenterer John H. Jørgensen.

OM FREDERIKSHAVN HAVN

  • Blandt Danmarks 10 største havne
  • Samlet havneareal på 1.710.000 m2 
  • Hvoraf vandarealet udgør 540.000 m2
  • Cirka 100 private virksomheder opererer på havneområdet
  • Omkring 5.500 arbejdspladser holder gang i den maritime industri

OM SAMARBEJDET:

  • Hosting og drift af servermiljø 
  • Komplet backup løsninger
  • Installation og drift af netværk
  • 24/7 overvågning og support

+45 9632 7000
mail@complea.dk
CVR-nr: 33153716 

NØRRESUNDBY

Bøgildsmindevej 7
9400 Nørresundby

FREDERIKSHAVN

Knivholtvej 2D
9900 Frederikshavn