complea logo
Complea
Uggerhøj A/S

KUNDECASE: Uggerhøj A/S

Uggerhøj kan se frem til væsentlig besparelse

Outsourcing sikrer Uggerhøj nye og brede it-kompetencer

I Uggerhøj-koncernen har man valgt at outsource alt IT-relateret arbejde til Complea. Det har betydet, at virksomheden har fået nye og markant bredere IT-ressourcer. Derudover har Compleas 3CX kommunikationsløsning effektiviseret hverdagen i koncernen, ligesom man på sigt vil opleve en økonomisk besparelse som følge af løsningen.

I 2013 overtog Complea aktiviteterne i Mariendal Kommunikation. En af selskabets kunder var Uggerhøj, som overgik til Compleas kundeportefølje. ”Ved den lejlighed drøftede vi mulighederne for en ny kommunikationsløsning samt IT-outsourcing, og det endte med, at vi indgik en samarbejdsaftale på begge områder”, fortæller Søren Thomsen, Økonomi- og driftsdirektør, Uggerhøj, og fortsætter: ”Vi havde et ønske om at handle med nogen, vi kan snakke med, og som er nordenfjords fra som os selv. Vi ønskede ikke en samarbejdspartner, der var for stor eller for lille – Complea passede lige til os.”

Nye funktioner og stor besparelse

Tidligere havde Uggerhøj ifølge Søren Thomsen et telefonsystem, som kun gav anledning til problemer. Man valgte derfor at implementere Compleas 3CX kommunikationsløsning i virksomhedens syv afdelinger. ”Vi har fået et effektivt og dynamisk system, der løbende kan tilpasses. En af fordelene er, at vi kan svare på alle afdelingernes opkald fra hovedkontoret i Frederikshavn – uden at kunden opdager det”, fortæller Søren Thomsen og fortsætter: ”Vi ønskede desuden at få valid statistik over, hvordan de enkelte teams besvarer telefonerne. Med det nye system kan vi se, hvor mange opkald, der besvares, samt hvor hurtigt. Skiftet af telefonsystem betyder også en bedre økonomi, vi har endnu ikke gjort besparelsen op, men vi forventer, at den er væsentlig.”

Totaloutsourcing af IT-arbejde

Inden samarbejdet med Complea blev indledt, havde Uggerhøj egen IT-afdeling bestående af to medarbejdere. Denne blev frasolgt til Complea, og koncernens IT-arbejde outsourcet til Complea. ”Vi oplevede, at vi manglede nogle kompetencer i afdelingen – to medarbejdere kan naturligvis ikke være specialiseret i alt. Derfor har det været en stor fordel at outsource IT-området til Complea, som besidder alle de nødvendige kompetencer. Det betyder, at vi har fået flere IT-kompetencer i huset, og vi er blevet mindre afhængige af enkeltpersoner. På den måde har virksomheden fået et kvalitetsløft”, fortæller Søren Thomsen.

En del af familien

I forlængelse af samarbejdet har Uggerhøj tegnet en supportaftale med Complea. ”Vi bruger primært fjernsupport i form af callcenter og supportmail. I den forbindelse er Compleas svartid kort. Da 3CX-systemet var blevet implementeret, oplærte Compleas teknikere desuden vores medarbejdere i systemet. Alle har taget godt imod den nye kommunikationsløsning og oplevet, at eventuelle problemer bliver løst hurtigt”, fortæller Søren Thomsen. Kemien mellem Uggerhøj Biler og Complea var så god, at Complea har etableret et fjernkontor, som bemandes en dag om ugen, hos Uggerhøj i Frederikshavn. Derfra betjener Complea ikke alene Uggerhøj, men også andre kunder i lokalområdet. ”Det fungerer rigtig godt, at Complea har fast tilstedeværelse her i huset, vi betragter dem som en del af vores familie”, slutter Søren Thomsen.

Det siger kunden

Outsourcing af alt IT-relateret arbejde har givet vores virksomhed et kvalitetsløft

Søren Thomsen
Økonomi- og driftsdirektør - Uggerhøj A/S

Om Uggerhøj A/S

  • Grundlagt i 1954
  • Hovedsæde i Frederikshavn med afdelinger i Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Aarhus, Herning og Silkeborg
  • Forhandler nye og brugte biler
  • 230 ansatte
  • Årlig omsætning: 830 mio. DKK

Om samarbejdet:

  • Levering og installation af 3CX telefoniløsning med TotalView PC-omstilling
  • Levering og installation af WiFi løsning
  • Levering og installation af nyt IT- og serverudstyr
  • Drift- og support af telefoni og IT-systemer i hele Uggerhøjkoncernen

Læs mere på:

www.uggerhoej.dk

Download kundecase

Download kundecase
ledningsmand2 sort
×

Har du brug for hjælp?

ledningsmand sort