menu

2023 har bevidst været et år med fokus på drift samt organisk vækst. 2022 var præget af markante, strategiske tiltag, som gav grobund for et 2023 med mulighed for at fokusere på interne strategiske punkter.
 
Blandt disse er tiltrækning af kompetencer, videreudvikling af medarbejdere samt optimering og digitalisering af egne arbejdsgange.  
 
Complea tegner sponsorat med Aalborg Håndbold som Officielpartner samt et personligt sponsorat med Niklas Landin. Samtidig bliver Complea sølvsponsor til Gestus Nord. De tre store sponsorater – AaB, Aalborg Håndbold og Gestus Nord – er tiltag, der giver Complea mulighed for at ”give igen” til lokalsamfundet, samtidig med vi gør opmærksomme på vores tilstedeværelse i rekrutteringsøjemed. 
 

2023

  Antal
Ansatte
Omsætning
(i mio kr.)
 

48

74,7

2022

  Antal
Ansatte
Omsætning
(i mio kr.)
 

57

64

Complea gennemgår et historisk år på flere punkter; først og fremmest med frasalg af telefoniafdelingen, som var det forretningsben, hvor Complea startede. Dernæst med opkøb af den stærke, nordjyske IT-forretning, MRC Computer, som har positiv påvirkning med både kompetent arbejdskraft og nye kunder. 

Ejerkredsen og bestyrelsen er sidst på året blevet udvidet med Kasper Kjøller Juul Jensen med 10% ejerskab, som fortsat også er afdelingsleder i projektafdelingen og sidst, men absolut ikke mindst, er Compleas strategi for 2023-25 præsenteret for medarbejderne. 

Helt grundlæggende har Complea travlt og mærker tydeligt den store efterspørgsel, som IT-branchen generelt oplever. Især inden for det forholdsvis nyetablerede område, OT-drift, hvor der mærkes en markant efterspørgsel fra større spillere i markedet. 
Der løbes derfor stærkt i huset, samtidig med fokus er på at bevare vores tætte kunderelationer og efterleve Compleas værdier, som vi altid har gjort det. 
 

IT-branchen oplever generelt travlhed og det mærkes hos Complea, som i den forbindelse byder velkommen til mange nye kunder og medarbejdere. 

Partnerskabet med AaB forlænges og udvides til at blive platinpartner, således tribunen på Aalborg Portland Park prydes med Complea logoet. 

Kompetencefeltet udvides med Operationel teknologi (OT) – hvorved Complea har specialiseret sig yderligere til at varetage beskyttelse, IT-sikkerhed samt daglig drift af virksomhedernes OT-miljø. 
OT /Operationel teknik kendetegnes ved særlige tekniske produktionsmiljøer, der findes i større produktionsvirksomheder samt forsyningsvirksomheder mm..

I efteråret bliver Compleas værdier yderligere synliggjorte via medarbejdernes indstilling af Direktør, Morten Hovaldt til Den Nordjyske Ledelsespris 2021. Udover prisen, vandt Morten 25.000 kr. samt en masse opmærksomhed til Complea. 
 

2021

  Antal
Ansatte
Omsætning
(i mio kr.)
 

54

54,5

2020

  Antal
Ansatte
Omsætning
(i mio kr.)
 

45

47,4

Complea starter året med et bæredygtigt tiltag og får installeret solceller på hovedlokationens tag i Nørresundby. Tiltaget er i tråd med forrige års installation af el-ladestandere samt Compleas støtte til bæredygtighedsprojektet Green Hub Denmark. Complea tribunen blev her benyttet til at promovere projektet under hjemmekampe med syv store bannere, heriblandt et sponsoreret af Complea. 

I takt med efterspørgslen på Compleas service stiger, byder Team-Complea igennem året velkommen til flere nye medarbejdere. Holdet har succes med flere store digitaliseringsprojekter og oplever fremgang i alle afdelinger. 

Complea kvalitetsstemples af nuværende kunder ved, at størstedelen vælger at udvide samarbejdet til at indeholde flere af vores leveranceområder . 

Et begivenhedsrigt efterår finder sted med Compleas 10-års jubilæum den 10. oktober, som markeres internt i huset blandt medarbejderne. Herudover tildeles Complea erhvervsprisen Succesvirksomhed 2020, initieret af Spar Nord og BDO samt virksomhedens fjerde Børsen Gazelle. Samtidig opnår Complea AAA sølvstatus for at have bibeholdt højeste kreditværdighed fem år i træk. 
 

2019 byder på flere markante ændringer for Complea. Ved årsskiftet flytter Complea i større lokaler og ændrer adressen til Bøgildsmindevej 7, Nørresundby.

Complea udvider kompetencerne med opkøbet af CMS-platformen Ultimize i maj måned. Dermed kan Complea nu også levere hjemmesider. Complea opgraderer Ultimize platformen, og giver den navnet Compoze.

I efteråret bliver Complea tribunesponsor for AaB og nordtribunen på Aalborg Stadion får derfor navnet Complea Tribunen.

2019

  Antal
Ansatte
Omsætning
(i mio kr.)

 

45

42,6

2018

  Antal
Ansatte
Omsætning
(i mio kr.)
 

39

34,2

 

Complea har et skelsættende år i 2018, hvor mange milepæle nås. Først på året udvider Complea sin afdeling i Frederikshavn og flytter i større lokaler. Det sker som følge af de mange kunder, som Complea efterhånden har, i toppen af Danmark.

I foråret bliver Complea ISAE 3402 certificeret af IT-revisor og sikrer på den måde en fortsat høj grad af sikkerhed i interne arbejdsgange.

I maj sker der igen noget stort for Complea med opkøbet af ERP- og softwarefirmaet SHAPE IT. De foregående år har Complea oplevet en stor efterspørgsel blandt kunderne på en IT-leverandør, som kan levere hele pakken – fra IT til ERP. Denne efterspørgsel kan Complea nu imødekomme.

Købet af SHAPE IT samt Compleas stærke organiske vækst gør, at virksomheden vokser ud af sin adresse på Lufthavnsvej. Der investeres i et nyt domicil, der kan rumme alle medarbejdere. Efter en stor ombygning flytter virksomheden ind på Bøgildsmindevej, som står klar ved årets udgang.

I foråret udvider Complea sin hosting-kapacitet, ved at etablere et helt nyt Hostingcenter. Etableringen af Hostingcenteret har været en del af Complea´s vækstplan grundet efterspørgsel fra større, internationale kunder. Hostingcenteret er på nuværende tidspunkt en af Complea’s største investeringer.

I sommeren overtager Complea IT-Support og driftsaktiviteter i Nordic Computer A/S. Overtagelsen omfatter medarbejdere, kunder og øvrige aktiviteter, der nu videreføres som en integreret del af Complea. Complea vækster dermed fortsat og opnår også stor fremgang i Grønland, eksempelvis ved at få eneforhandling på Totalview og i forbindelse med levering af en komplet telefoniløsning til verdens næststørste kommune, Sermersooq.

Det gode arbejde sikrer, at Complea bliver kåret som Gazellevirksomhed for tredje år i træk.

2017

Antal
Ansatte
Omsætning
(i mio kr.)
 

24

27,1

 

 

2016

  Antal
Ansatte
Omsætning
(i mio kr.)
 

19

23,1

 

Væksten i de forgående år betyder, at Complea i 2016 er endnu mere synlige på markedet, og det skaber basis for flere nye hænder. Det resulterer i, at Complea nu består af 19 engagerede medarbejdere, der alle arbejder målrettet med fokus på at løse kundernes installations- og serviceopgaver til fuld tilfredshed.

2016 blev året, hvor Complea blev rangeret til højeste kreditværdi af Kreditoplysningsfirmaet Bisnode. Kun 2,4% af danske virksomheder opnår ratingen, som er bevis for en bæredygtig og stabil virksomhed.

Igen i år blev Complea kåret som Gazellevirksomhed samt regional vinder af den Digitale Gazelle, og dermed kunne to nye Gazeller slutte sig til flokken på kontoret.

Den 1.oktober fejrer Complea sine 5 år i branchen.

Året 2015 er skelsættende for virksomheden, der den 28. november kan kalde sig Nordjysk Gazellevinder 2015. Børsen kårer Complea som Regional Gazellevinder for region Nordjylland på baggrund af en vækstprocent på over 600. Med en positiv og kontinuerlig vækst igennem de fire tidligere regnskabsår og en fordobling i omsætningen har Complea for alvor en virksomhed at være stolt af.

Hårdt arbejde, faglig dygtighed og stolthed samt gode kunderelationer giver pote – og disse værdier bliver i 2015 Compleas helt egen opskrift på en nordjysk succeshistorie.

2015

Antal
Ansatte
Omsætning
(i mio kr.)
 

18

19,5

 

 

2014

  Antal
Ansatte
Omsætning
(i mio kr.)
 

18

16,2

 

I Frederikshavn popper Complea op hos Uggerhøj-koncernen, da Complea overtager IT Nord. Virksomhedsovertagelsen omfatter medarbejdere, kunder og aktiviteter og Complea får kontor i Uggerhøjs Frederikshavn-afdeling.

Tilstedeværelsen i Frederikshavn gavner kunder i området, og integrationen af IT og telefoni er meget effektiv. Innovation og gode traditionelle værdier viser sig at være en meget frugtbar kombination i forhold til det at drive virksomhed og servicere kunder i alle segmenter.

Complea åbner en afdeling i Holstebro. Den nye filial har hjemme i Nupark – og herfra styrer Complea salget til de Midt- og Vestjyske virksomheder. Som en del af strategien er en firdobling af omsætningen et mål for 2015, og Holstebro-afdelingen er en vigtig del af denne vækstplan.

Fleksibiliteten i at stå til rådighed for kunderne og indfri deres forventninger i forhold til produkter, service og omkostninger er i højsæde.

2013

Antal
Ansatte
Omsætning
(i mio kr.)
 

13

7,3

 

 

2012

  Antal
Ansatte
Omsætning
(i mio kr.)
 

6

3,5

Der er vækst på alle niveauer og Complea fortsætter vækstambitionerne fra Lufthavnsvej. Complea er især attraktiv på baggrund af “den samlede pakke”, som er betegnelsen for, at Complea er med før, under og efter installationer.

Service, support og opfølgning er lige så vigtig for det endelig resultat, som selve produktet og installationen.

Efter godt et år på markedet vokser Complea ud af kontoret i Hjallerup. Kunderne er allerede større og mere internationalt orienterede virksomheder. Med denne vækst for øje køber Complea en bygning i Nørresundby – og med de nye omgivelser og mere plads fortsætter væksten fra Lufthavnsvej.

Sund fornuft og kreativitet er nøgleord i perioden, hvor Complea for alvor får fodfæste i det nordjyske erhvervsliv.

Complea opnår Danmarks første 3CX Premium Partner certificering, og den store efterspørgsel på IP-baserede telefoniløsninger giver travle måneder for iværksætter-virksomheden.

2011

Antal
Ansatte
Omsætning
(i mio kr.)
 

3

1,9

 

 

2010

  Antal
Ansatte
 

2

 

Morten Hovaldt vælger at blive selvstændig erhvervsdrivende. Efter fem år som projektleder i en af Danmarks største virksomheder inden for El-teknik, IT og infrastruktur, tager han springet for at forfølge sine drømme. Således stifter han Complea med hjemsted i Hjallerup Udviklingspark.

Kursen for Complea lægges, og strategien er at stile efter indfrielse af de samlede behov, og ikke bare kundens mest åbenlyse opgaver. Complea får derfor hurtigt en betragtelig kundeportefølje, der består af såvel små som store virksomheder.

+45 9632 7000
mail@complea.dk
CVR-nr: 33153716 

NØRRESUNDBY

Bøgildsmindevej 7
9400 Nørresundby

FREDERIKSHAVN

Knivholtvej 2D
9900 Frederikshavn